หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 38 งาน

1. หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน (Accounting Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม 1 ตำแหน่ง นนทบุรี 1 ตำแหน่ง

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

- ตรวจเอกสารรับ-จ่าย
- รายงานภาษีซื้อ-ขาย
- จัดทำและตรวจสอบรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง
- ปิดงบการ
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ
ควบคุมระบบกำจัดขยะมูลฝอย
ควบคุม ดูแล การกำจัดของเสียให้เป็นไปต
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. หัวหน้าส่วนสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Supervisor) ประจำสำนักงานนนทบุรี

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

1. วางแผนและดำเนินการสรรหาพนักงานตามนโยบายบริษัทฯ
2. ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างทุกช่องทางการสรรหา
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. กุ๊ก (ร้านข้าวมันไก่) ประจำซอยลาดพร้าว 80 5 อัตรา,เอกมัย 2 อัตรา

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

- ทำอาหารเมนูข้าวมันไก่และเมนูอื่นๆตามออร์เดอร์ลูกค้า
- เตรียมเครื่องปรุงและวัตถุดิบพร้อมปรุงอาหารอ
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

-รวบรวม สรุปบันทึกเวลาทำงาน และตรวจสอบข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน
-คำนวณและจ่ายค่าจ้าง
-สรุปรายงานกา
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. หัวหน้าส่วนขนส่ง ประจำโรงงานนครปฐม

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

1.จัดทำแผนและควบคุมการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องทันต่อเวลา
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

1.รับและติดตามออร์เดอร์ลูกค้าในเวลาปฏิบัติงาน
2.สรุปและรวบรวมยอดออร์เดอร์ส่งให้หน่วยงาน LG เพื่อคีย
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ประจำจังหวัดนครปฐม

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

-บริหารจัดการและควบคุมระบบงานคลังสินค้าโรงงานตะนาวศรีไก่ไทย
-บริหารจัดการและควบคุมการโอนย้าย จัดเก็
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านข้าวมัน (ประจำร้าน ซอยลาดพร้าว 80) ด่วน!!!

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารในด้านต่างๆทั้งด้านบริหารจัดการด้านอาหาร ส่วนบริการ บริหารงานบ วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint ได้พอสมควร

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

1.ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนก ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2.ทำหน้าที่วางแผนงานผลิตตามแ
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. หัวหน้าส่วนคลังสินค้า(W/H Supv)/ หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (W/H Section Head) ประจำจังหวัดนครปฐม

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

-ควบคุม ดูแล พื้นที่คลังสินค้า และสินค้า เพื่อควบคุมสินค้าคงคลังให้ถูกต้องและมีคุณภาพ
- ควบคุม ดูแล
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 8
เงินเดือน 12,000-25,000 บาท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

- รับผิดชอบบริหารและควบคุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ได้แก่ งานสรรหาฯ ค่าตอบแทน สวัสดิการ แรงงานสั วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาฯ (HRD Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

-วางแผน ควบคุม และดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในบริษัทกลุ่มตะนาวศรี
-วิเคราะห์หาความจำเป้นในการฝ
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

- ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัททางสื่อต่างๆ
- เปิดบูททดลองผลิตภัณฑ์บริษัท
- จัดกิจกรรมส่งเสริมกา
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ล่ามภาษาพม่า

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

1. ทำรายงาน แปลเอกสารภาษาพม่า
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก เช่น กรมการจัดหางาน สำนักงานตรวจคนเข
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ประจำโรงงานนครปฐม)

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

- วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของบริษัท
- กำหน
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าส่วน ฝ่ายวิศวกรรม

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

- ควบคุมและติดตามงานซ่อมบำรุงในส่วนโรงงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลระบบเครื่องทำความเย็น
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

- บริหารงานขายให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท ทั้งยอดขายและกำไร
- วางแผนงานและกลยุทธในการขาย ขยายช่องทางกา
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ประจำสำนักงานนนทบุรี 1 ตำแหน่ง, โรงงานนครปฐม 1 ตำแหน่ง

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

• จัดทำเอกสาร Proposal สำหรับนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
• เก็บข้อมูล/ศึกษาความต้องการ จากหน่วยงานที่
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Project Manager ประจำโรงงานสามพราน นครปฐม

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

- ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบทำความเย็น ของโรงงานอุตสา วันที่ 15 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย-BU5 (Assistant Sales Manager)

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

บริหารงาน ควบคุม และดำเนินงานขายสินค้าให้ลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร, กลุ่ม Key Account และกลุ่ม Modern Tra วันที่ 13 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. หัวหน้าส่วนสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม ด่วน!!

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

-ทำหน้าที่ควบคุมและดำเนินการสรรหาบุคลากร เพื่อรองรับต่อการขยายกิจการ (สรรหาระดับปฏิบัติการ ไทย-ต่างด วันที่ 13 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ประจำจังหวัดนครปฐม

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

-บริหารจัดการและควบคุมระบบงานคลังสินค้าโรงงานตะนาวศรีไก่ไทย
-บริหารจัดการและควบคุมการโอนย้าย จัดเก็
วันที่ 13 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. เจ้าหน้าที่บัญชี (GL) ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

1.บันทึกเอกสารด้านรับ-จ่าย
2.ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
3.บันทึกรายงานทรัพย์สิน
4.ตรวจสอบ ปรับปรุงรายกา
วันที่ 13 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. หัวหน้าส่วนธุรการ(สังกัดฝ่ายบุคคล) ด่วน!!

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

-ควบคุมดูแล และดำเนินงานธุรการ อาทิ งานด้านเอกสาร, งานดูแลอาคารสถานที่-ลานจอดรถ-แม่บ้าน-รปภ, ดูแลรถบ วันที่ 13 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน (Accounting Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

1.ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป
2.จัดทำสินค้าคงเหลือปลายงวด
วันที่ 13 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. หัวหน้าส่วนบัญชี (Account Supervisor) ประจำจังหวัดนนทบุรี ด่วน!!!

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

-ตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย
-ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย
-จัดทำและตรวจสอบรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง
-
วันที่ 13 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. หัวหน้าส่วนขาย-BU1 (Sales Supervisor) ด่วน++

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

#ทำหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่บ้าน และไส้กรอก
#พื้นที่ลูกค้าบริเวณภาค
วันที่ 13 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

#1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำ บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด สนญ.นนทบุรี
#1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำ บริษัท ตะนาว
วันที่ 13 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

ทำหน้าที่วางแผน ควบคุม จัดทำ และดำเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ไส้กรอก ภายในโรงาน วันที่ 13 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาฯ (HRD Supervisor)

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

-วางแผน ควบคุม และดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในบริษัทกลุ่มตะนาวศรี
-วิเคราะห์หาความจำเป้นในการฝ
วันที่ 13 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
32. หัวหน้าส่วนขาย (Sales Supervisor) พื้นที่ภาคใต้ ด่วน!

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

-รับผิดชอบการวางแผนและดำเนินการหาลูกค้าใหม่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นการเปิดตลาดพื้นที่ใหม่ของกลุ่ม วันที่ 13 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือประสบการณ์
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. Executive Chef

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

กำกับดูแลและประสานงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร ควบคุมการปฏิบัติงานโดยผ่านทางผู้ช่วยหัวหน้าเชฟใ วันที่ 13 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 อัตรา/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 2 อัตรา

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

รับผิดชอบการวางแผนด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไ วันที่ 13 ส.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
35. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

1.รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล, ช่วยเตรียมข้อมูล Time Attendance, งานสวัสดิการ และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อ วันที่ 7 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
36. หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ไส้กรอก ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยา วันที่ 7 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
37. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (ประจำจังหวัดนครปฐม)

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

รับผิดชอบงานประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติการทำงาน วางแผนการทำงาน จัดทำรายงานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกา วันที่ 7 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
38. QA&QC Manager ประจำจังหวัดนครปฐม ด่วน!!

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)

- รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและระบบบริหารคุณภาพของสินค้า ไ วันที่ 7 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี